نورپردازی سالن ورزشی

 

نورپردازی سالن ورزشی موضوعی است که اگر به درسی انجام شود لذت و هیجان حضور در سالن ورزشی و تماشای مسابقات را می تواند دو چندان کند.

نورپردازی سالن ورزشی با توجه به نوع سالن ورزشی که ممکن است به صورت روباز یا روبسته باشد متفاوت است و در هر کدام برای بدست آوردن بهترین نتیجه از چراغ های متفاوتی استفاده می شود.

نکته ی مهم در نورپردازی سالن های ورزشی این است که محل چراغ ها و نوع چراغ هایی که انتخاب می شود به گونه ای باشد که برای ورزشکاران ایجاد مزاحمت نکند و همچنین تماشاچیان هم در تماشای مسابقه دچار مشکل نشوند.

نورپردازی سالن های ورزشی