طراحی و نورپردازی مجموعه تولیدی کفش عصرطلایی
.
↖ قبل و بعد از نورپردازی این مجموعه را در اسلاید های بعدی مشاهده کنید
.
✔پارامترهای نوری مورد سنجش در این پروژه :
.
۱. عدم خیره گی
.
۲.عدم تابش نور بر روی لایت باکس های کناری
.
۳. پیوستگی طرح دکوراتیو سقف
.
۴. تامین لوکس نوری مورد نیاز فروشگاه
.
۵.تامین نور مناسب و عدم سایه نوری لایت باکس ها

بازگشت به لیست