نورپردازی معابر و فضای باز

LandscapeLighting2

فهرست مطالب

آشنایی با خدمات روشنایی معابر

نورپردازی معابر و فضاهای باز شهری همواره مورد توجه مردم بوده است. امروزه نورپردازی در فضاهای شهری در شهرنشینی تاثیر قابل توجهی دارد. نورپردازی معابر و فضاهای باز یکی از موارد مهمی است که باید بدان توجه شود و این توجه موجب خواهد شد تا حدی شادی و نشاط در بخش‌های مختلف جامعه جریان داشته باشد.
شاید بتوان گفت که یکی از اهداف برنامه ریزی در نورپردازی معابر و فضاهای باز، ارتقای کیفیت فضاها و مکان‌های شهری است. ولی سوال اصلی این است که چگونه می‌توان با نورپردازی معابر و فضاهای باز، در تاریکی شب، کیفیت فضاهای شهری را ارتقاء داد؟

نورپردازی معابر و فضاهای باز شهری

طراحان و برنامه‌ریزی کنندگان شهری باید به نورپردازی معابر و فضاهای باز توجه داشته باشند. امروزه اکثر مردم حتی شب هنگام هم کار می‌کنند، بنابراین توجه به نورپردازی معابر و فضاهای باز باعث خواهد شد تا زندگی شب هنگام هم جریان داشته باشد. نورپردازی در زندگی شهری تاثیر به سزایی دارد. نورپردازی معابر، مسیرهای تردد ماشین و عابر پیاده، مبلمان شهری و تلویزیون های تبلیغاتی شهری همگی در نهایت باعث خواهد شد تا فعالیت‌های شهرنشینی همواره حتی شب هنگام هم ادامه داشته باشد و حتی باعث جذابیت های شهرنشینی خواهد شد.

امروزه نورپردازی در زندگی شهری تاثیر به سزایی دارد و تصور این که ساعاتی را بدون نورهای جذاب سپری کنیم قدری تعجب برانگیز و غیرممکن خواهد بود. نحوه نورپردازی بر کمیت و کیفیت زندگی شهری تاثیر به سزایی دارد و ارتقاء نورپردازی نورپردازی معابر و فضاهای باز باعث زندگی بهتر شهرنشینی خواهد شد.

منابع نوری نورپردازی معابر و فضاهای باز

هر چقدر منابع نوری متعدد و با کیفیت باشد به همان اندازه باعث آرامش بصری شهرنشینان و مردمی خواهد بود که از فضاهای شهری استفاده می‌کنند. باید با توجه به نوع مکان و طرح نورپردازی، منابع نوری را انتخاب کرد.

لامپ‌ها مهم ترین منبع نوری محسوب می شوند. امروزه انواع و اقسام لامپ وجود دارد و باید با توجه به مکان و طرح نورپردازی، لامپ و تعداد آن را برآورد کرده و در جهت نورپردازی معابر و فضاهای باز شهری از آن ها استفاده کرد. منابع نوری مناسب و با کیفیت باعث افزایش سطح کیفی زندگی شهرنشینی شده و در نهایت سطح زندگی شهرنشینان را ارتقاء خواهد داد.

تاثیر استانداردهای نورپردازی و روشنایی بر نورپردازی معابر و فضاهای باز

امروزه سازمان‌ها و نهادهای مختلف ملی و بین المللی ، استانداردهای ملی و بین المللی روشنایی و نورپردازی را تعیین می‌کنند تا در نهایت زندگی شهرنشینان را ارتقاء بخشیده و بتوانند یک زندگی مناسب و با کیفیت شهرنشینی را رقم بزنند. همه این قوانین و استانداردها در ارتقای زندگی شهری تاثیر به سزایی دارند.
البته این نوع استانداردها متنوع و نسبی هستند و متناسب با شرایط زمانی و مکانی سنجیده شده و وضع می‌شوند. ویژگی‌های جامعه شهری، ویژگی‌های و مشخصات فرهنگی ، شرایط اقلیمی شهرها و دیگر عوامل پنهان و پیدا در انتخاب استانداردهای نورپردازی و روشنایی تاثیر به سزایی دارند و در کل باید با توجه به کلیه عوامل ، استانداردهای نورپردازی و روشنایی را تعیین کرد.
maaber 2

تاثیر استانداردهای نورپردازی و روشنایی بر نورپردازی معابر و فضاهای باز

امکانات و تجهیزات فنی نورپردازی در کیفیت نورپردازی تاثیر به سزایی دارند و باعث نورپردازی در سطح مطلوب خواهند شد. البته فقط امکانات و تجهیزات فنی نورپردازی کافی نیست و باید منابع مالی جهت تامین این امکانات هم فراهم شود تا بتوان بهترین نورپردازی‌ها و روشنایی‌ها را رقم زد. بنابراین مشخص می‌شود که جهت ایجاد بهترین نورپردازی باید به امکانات و منابع نورپردازی توجه ویژه‌ای شود.

بازاریابی و جذب توریست با نورپردازی های شهری

نورپردازی در جذب توریست و گردشگر تاثیر به سزایی دارد و باعث رونق اقتصادی کشور میزبان و افزایش کیفیت خدمات شهری و در نهایت باعث افزایش کیفیت زندگی شهرنشینان و مناطق میزبان توریست‌ها خواهد شد. توجه به نورپردازی شهری شامل پیاده روها ، ساختمان‌ها، پل‌ها، مناظر طبیعی و مصنوعی و نورپردازی‌های شبانه در جذب توریست و گردشگر تاثیر به سزایی دارد.

نورپردازی ها در جذب مشتریان بومی و غیر بومی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. نورپردازی فضاهای مختف شهری و تجاری و بازرگانی که شب هنگام نیز فعالیت دارند باعث جذب گردشگران خارجی خواهد شد و همین امر باعث رونق تجارت و کسب و کار در منطقه میزان گردشگران خواهد شد. اگر به این نکته مهم توجه داشته باشیم می‌توانیم گردشگران بسیاری را جذب کرده و باعث افزایش رونق اقتصادی شویم.